ĒKA

Uzsākot uzņēmējdarbību, Lola Dizains īpašnieki iegādājās trīsstāvu ēku, kas būvēta 1880. gadā ar kopējo platību 1200m2.

2006.gadā tika pabeigti ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi. Kā arī, strauji attīstoties Lola Dizains biznesam, šai ēkai klāt tika piebūvēts ceturtais stāvs, kas kopējo ražošanas telpu platību palielināja vēl par 500m2.

Ēkas pirmajā stāvā atrodas noliktava, otrajā stāvā izvietotas biroja telpas, trešajā un ceturtajā stāvā – ražošanas cehi.

Lola Dizains ēkas komplekss ir aprīkots ar mūsdienu prasībām atbilstošām modernām iekārtām, kas nodrošina ražošanas procesu izpildi visaugstākajā kvalitātē. Šāda darba vide tika projektēta un iekārtota ar mērķi radīt drošu, ērtu un patīkamu darba vidi darbiniekiem.

Copyright © 2009 Lola Dizains

Jelgavas iela 47, Rīga, LV 2002, Tel: +371 6713463, Fax: +371 6773213, info@loladizains.lv